AMITA FUN PJESHKËSHPEJTI

Pjeshkë, Mollë & Dardhë, lëng frutash i pasuruar me vitaminat B,C,E . Lëng frutash dhe pure nga koncentrati tyre 50% (Pure Pjeshke 21%, Lëng Molle 17%, Lëng Dardhe 12%)

Ekstravagant
garues
zbavitës

Energjinë e tij e merr
nga vitaminat: (B,C,E)
të kombinuara me
mollën dhe dardhën.

Si PËrgatitet

Shtresat e veçanta që përmban paketimi e mbrojnë lëngun nga kontakti me dritën, ruajnë vlerat ushqyese dhe shijen në temperaturat e ambjentit.

Shtresat e veçanta që përmban paketimi e mbrojnë lëngun nga kontakti me dritën, ruajnë vlerat ushqyese dhe shijen në temperaturat e ambjentit.

  •  Polyethylene Metallocene (nuk përthith lëngun)

  •  Adhesive Polymer (shtresa të palëvizshme)

  •  Aluminium Foil (barriera për oksigjenin, shijen dhe dritën)

  •  Polyethylene Lamination (shtresa të palëvizshme)

  •  Paper Board (për stabilitet dhe forcë)

  •  Polyethylene (mbron nga lagështia e jashtme)

AMITA FUN BANANABEL

AMITA FUN QERGJENIU

footer